Organizace Chryzantéma Jižní Morava

Vítejte na oficiální stránce Organizace Chryzantéma Jižní Morava. Welcome on the side Society Chrysathemums South Moravia in Czech Republic.

Historie klubu

Organizace Chryzantéma Jižní Morava od jejího založení po dnešek

V době našich začátků se jednalo pouze o prezentaci výpěstků, ale postupně se pojetí výstav ubíralo k výstavám s aranžováním květů, abychom ukázali jejich krásů, která je neprávem opomíjena. Ještě mnoho lidí pohlíží na chryzantému jako na květinu hřbitovní.


Organizace Chryzantéma vznikla v padesátých letech minulého století na popud několika nadšenců okolo přítele Cinkeho z Průhonic.

Chryzantéma jako květina byla v té době stále oblíbenější a měla stále víc příznivců. Čím bylo více příznivců, tím se více rozrůstal zájem o členství, později už specializované organizaci Chryzantéma ZO zahrádkářský svaz Praha. Organizace začala vydávat svůj zpravodaj pro členy, později začala v Praze pořádat výstavy. To již měla přes 200 členů z celé republiky. Začalo být neúnosné řídit organizaci centrálně. Organizace byla rozdělena na oblasti /asi 8 v Čechách a 2 na Slovensku/. Od rozdělení se do Prahy sjížděli jenom předsedové jednotlivých oblastí a řešili společné problémy.

Předsedou oblasti Jižní Morava se stal přítel Bárta z Opatovic u Rajhradu. Jednotlivé oblasti začaly samostatně pořádat výstavy chryzantém. Naše organizace Jižní Morava pořádala 1. výstavu v restauraci Černý Lev v Ivančicích v roce 1985. Další výstavy se pořádaly ve sportovní hale. Potom jsme vystavovali v obecním domě kde vystavujeme do dneška. Výjimkou byl rok 1988 kdy jsme vystavovali v muzeu dělnického hnutí v Brně.

Po změně režimu v roce 1989 se většina oblastních organizací rozpadla, včetně organizace pražské. Posledním předsedou pražské organizace byl přítel Tomečka.

V současné době jsou činné organizace v Hlinsku a organizace Chryzantéma Jižní Morava. Jsme registrováni v Českém zahrádkářském svazu Brno-město. Po předsedovi příteli Bártovi, který odstoupil pro nemoc, vedl krátkou dobu oblastní organizaci přítel Chronc, po něm vede organizaci až do současnosti přítel Dvořák.

Organizace má v současnosti 27 členů, z toho 3 členy ze Slovenska přátelé Chňupkovi. Pořádali jsme již 22. výstavu v Ivančicích. V posledních letech za podpory města Ivančice. 

6 výstav jsme pořádali také ve Stupavě u příležitosti „Dnů zela“, které ve městě Stupava pořádá kulturní středisko.

Tři krát do roka jse konají také členské schůze, z kterých je jedna výjezdní. Naši členové na ni navštíví vždy nejaké zajímavé akce nebo zahrádky jiných pěstitelů (skalky, Botanické záhrady).

V roce 2007 jsme navázali spolupráci s Botanickou zahradou v Praze - Troji, která se pokouší o záchranu rostlin ze šlapanického šlechtění chryzantém pána Dvořáka.

Zajišťováním výstavy se zabývají aktivní členové klubu, bohužel otázky financování jsou pro pěstitele amatéry, stále náročnější a obtížnější.

Chtěli bychom poděkovat městské radnici, která má pro naši činnost pochopení a poskytla nám finanční podporu na uhrazení pronájmu sálu.

Předsedou klubu je pán Oskar Dvořák a pokladní pani Jana Holcová.

Doufám, že naše činnost bude i v dalších letech pokračovat, že bude mít organizace Chryzantéma Jižní Morava dostatek nadšenců, aby propagovali chryzantému jako květinu.

                                              

 

Naším členúm, kteří oslavili v letočným roce své kulaté narozeniny, vše nejlepší hodně zdraví, štestí, lásky a pěstitelských úspechů.

 
Děkujeme že jste navštívili naší stránku. Thank you.