Organizace Chryzantéma Jižní Morava

Vítejte na oficiální stránce Organizace Chryzantéma Jižní Morava. Welcome on the side Society Chrysathemums South Moravia in Czech Republic.

Výstava Petrova Ves (SR)

V dňoch 10. - 11.11. 2007 sa v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi konala Výstava s názvom Chryzantéma v aranžmá, ktorú pripravila rodina Chňupková v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade v Petrovej Vsi.

Všetky vystavované kvetiny boli dopestované a vlastnoručne naaranžované našími členmi rodinou Chňupkovou. Na výstave boli k videniu aranžmá napríklad s vianočnou tematikou, koše s kvetmi, kytice ako i "hrnkovky".

Návštevníci obdivovali farebnosť týchto kvetov, ich tvar a presvedčili sa, že chryzantéma nie je len rastlinou, ktorá sa dáva na cintorín.

Návštevníkom tejto výstavy ďakujeme, že napriek nepriaznivému počasiu prišli v hojnom počte. Chceli by sme sa poďakovať aj Obecnému úradu v Petrovej Vsi, ktorý poskytol priestory, ale i členom Kultúrnej komisie.

Fotografie z výstavy sú umiestnené v rubrike Galerie.  

 
Děkujeme že jste navštívili naší stránku. Thank you.