Organizace Chryzantéma Jižní Morava

Vítejte na oficiální stránce Organizace Chryzantéma Jižní Morava. Welcome on the side Society Chrysathemums South Moravia in Czech Republic.

Výstava Stupava (SR)

Členovia organizácie okrem výstavy v Ivančiciach u Brna boli v roku 2002 požiadaný Kultúrnym strediskom a Mestským zastupiteľstvom v Stupave (SR) o prezentovanie svojich výpestkov taktiež v ich meste. Ivančice s mestom Stupava spája spoločná družba. V slovenskom meste sa každoročne v mesiaci október (říjen) už 10 rokov konajú slávnosti s názvom " Dni zelá ". 

Po prvý krát sme sa predstavili v starej budove klubu dochodcov. Ako vystavovatelia sa na nej zúčastnili manželia Chňupkových, pán Milan Halúzka a vystavené exponáty aranžovala pani Jana Kopuletá. Aj keď výstava bola v menších priestoroch, mala u návštevníkov veľký úspech, preto sa jej druhý ročník v roku 2003 konal v priestranejších priestoroch miestneho pastoračného centra. Kde sa k vystavovateľom pripojili ďalší členovia organizácie manželia Dvořákovi. Svojími výpestkami prispela aj pani Eva Blažková. K pani Jane Kopuletej sa pridala aj pani Hana Nešpůrková ako ďalšia aranžérka. V šesťročnej histórii sme sa prezentovali aj v novej budove klubu dochodcov.

Tohtoročná výstava sa konala v budove pastoračného centra pri farskom úrade, K prezentácii kvetinových aranžmá sa každoročne pridávajú so svojími dielami (keramika, výšivky, obrazy) aj rodáci z mesta Stupava a okolia a taktiež z mesta Ivančice. 

V roku 2006 naše chryzantémy zdobili tabuľu pri príležitosti návštevy slávnosti slovenským prezidentom pánom doc. Ivanom Gašparovičom s manželkou. Obdivovať naše výpestky prišiel aj bývalý minister poľnohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa.

Obyvatelia Stupavy niekoľkokrát navštívili aj našu výstava v Ivančiciach. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Kultúrnemu stredisku pod vedeným pána Pavla Slezáka, primátorovi Ing. Jánovi Belešovi, mestskému zastupiteľstvu, Klubu zahradkárov a taktiež za pohostinnosť pánovi dekanovi Františkovi Mikulovi.      

Fotografie z Výstavy v roku 2007 sú umiestnené v rubrike Galerie.                                                             

 

 
Děkujeme že jste navštívili naší stránku. Thank you.