Organizace Chryzantéma Jižní Morava

Vítejte na oficiální stránce Organizace Chryzantéma Jižní Morava. Welcome on the side Society Chrysathemums South Moravia in Czech Republic.

Jak pěstovat

Nový příspěvek

Ochrana rostlin chryzantém
 

Ochrana rostlin chryzantém

(dle firmy BRANDKAMP - J. v.d. Driesch 2004)Vaše sazenice chryzantém by měly u Vás narůst do zdravých a kvalitních výpěstků. Na této cestě se, bohužel, mohou vyskytnout škodliví činitelé, kteří rostlinám vstoupí do života. Abychom tomu předešli, dáváme Vám několik tipů:
Zaměříme se především na několik nejdůležitějších činitelů, jejichž potlačením se vyrovnáme s většinou ostatních, a které jsou v ČR činiteli karanténními.

1. Bílá rez chryzantémová (Puccinia horianum)
Snadno se pozná podle bílých až šedých 2-5 mm velkých kupiček na spodní straně listu a současně podle stejně velkých žlutých skvrn na jeho horní straně. Častěji jsou napadány porosty zatemňované a partie od září do zimy. Ochrana je nezbytná preventivně.

2. Vrtalky (Lyriomysa sp.)
V posledních letech se začínají objevovat v porostech chryzantém různé vrtalky. Nejprve se objeví na horní straně listu stříbřité body, později chodbičky (míny) uvnitř listu. Kuklení rtalek probíhá v půdě. Rozšíření je silně závislé na teplotě, čím tepleji, tím je rychlejší. Pro signalizaci výskytu jsou vhodně žluté lepové desky.

3. Třásněnka západní (Frankliniella occidentalis)
Deformace vrcholů a/nebo žlutavé mramorování na listech jsou příznaky napadení třásněnkou. Později mohou být deformované i květy. Skvrnitost a chlorózy listů mají v silném napadení za následek i vyslepnutí poupat. Navíc jsou třásněnky přenašeči karanténního viru mozaiky rajčete. Pro signalizaci výskytu jsou vhodné modré lepové desky.

Vedle běžně doporučovaných preventivních opatření, jako jsou snížení vlhkosti vzduchu, dostatečná hygiena a okamžitá likvidace napadených rostlin, doporučujeme využít "program postřiků chryzantém".

 

 

 

 

Postřikový plán pro chryzantémy

(dle firmy BRANDKAMP - J. v.d. Driesch 2004)


Od začátku kultury chryzantém musí následovat pravidelné chemické ošetření rostlin. Dále uvedené kombinace pesticidů jsou u nás ověřeny. Doporučujeme již po ujmutí rostlin, tj. asi po 3 týdnech po nasázení, začít s následujícími postřiky ve dvoutýdenních intervalech:

1. postřik

Dithane M 45

0,2%

 

Vertimec

0,05%

2. postřik

Discus

0,1%

3. postřik

Dithane M 45

0,2%

4. postřik

Ronilan

0,1%

5. postřik

Confidor WG 70

0,03%

 

Discus

0,1%


Pokud by bylo potřeba kvůli škůdcům aplikovat postřiky častěji, je možné vždy přidat Dithane či Discus. Bohužel, Dithane zanechává povlak na listech a proto by se cca 4 týdny před kvetením (prodejem) měl vysadit. Při postřiku je rozhodujícím parametrem úspěšnosti aplikace pokrytí spodní strany listu!!

Kurativní účinek proti bílé rzi mají přípravky Baycor (malé rostliny 0,07%, větší 0,1%), Folicur 0,07%. Zvláště účinný je Systhane 20 W 0,15%.

Vzhledem k rozmanitosti nasazení přípravků a četnosti odrůd nemůžeme dát úplné záruky. Doporučujeme zkušební postřiky se 7-denním sledováním.
Při dotazech se na nás s důvěrou obraťte.
Sledujte aktuální registr povolených přípravků SRS, uvedené přípravky vychází z reality k 1.1.2005.

 

Použití herbicidů u venkovních chryzantém

(dle firmy BRANDKAMP - J. v.d. Driesch 2004)

A. Porosty k řezu

1. Boxer
Proti dvouděložným plevelům.
Aplikuje se 3-5 dní po výsadbě v dávce 4 l/ha postřikem přes rostliny. Poté ihned spláchnout vodou v množství 2-3 l/m2.
Na vyklíčený plevel již nezabírá!
2. Galant Super
Proti trávovitým plevelům
Aplikuje se 14 dní po výsadbě, když trávy vyklíčily, v dávce 80 ml na 100 l vody. Toto množství stačí na postřik 500 m2. Neoplachovat!

V našich pokusech společně s Agrární komorou země Westfalen-Lippe se oba přípravky velmi osvědčily a nepoškodily porost. Přesto nemůžeme převzít záruku za použití u jiných pěstitelů, protože velký vliv na výsledek mají též půdní podmínky, aktuální klima, přesnost provedení a další faktory. V jiných státech navíc platí jiné povolovací podmínky na přípravky.

 


B. Porosty hrnkových "Multiflora"

a) před vystavením rostlin
3-5 dní předem na vlhkou půdu aplikovat Diuron + Butisan 1 l/ha, nelze vyloučit lehké poškození kořenů

b) během kultury
stříkat s ochranným krytem mezi rostlinami Roundup + Butisan 1 l/ha, nelze vyloučit lehké poškození kořenů

c) proti travám
Postřik Gallant Super 80 ml/100l vody na 500 m2 , lze aplikovat přes porost

Sledujte aktuální registr povolených přípravků SRS, uvedené přípravky vychází z reality k 1.1.2005.Žádnou šanci bílé rzi chryzantémové

(dle firmy BRANDKAMP - J. v.d. Driesch 2004)


Vážení zákazníci!
Bohužel, objevuje se v posledních letech bílá rez chryzantémová u nás stále častěji a vede k poškození kvality a výpadkům v kultuře. Abychom Vám pomohli k dobrému výsledku kultury, chtěli bychom Vám tímto dát několik informací a námětů k prevenci proti této chorobě a k boji proti vlastní houbě.

Houba Puccinia horiana
Má velmi krátký životní cyklus a pro svůj vývoj nepotřebuje žádného mezihostitele. Pro úspěšné vyklíčení spor je potřeba voda na listech. Optimální podmínky pro vyklíčení jsou teplota 18-24°C a 95-100 % relativní vlhkosti. Pro vyklíčení spor a vzniku infekce stačí 4 hodiny těchto podmínek. Proto jsou nejčastěji napadány zatemňované porosty a porosty od září. Doba inkubace od vyklíčení do viditelných příznaků je 14 dní až několik týdnů.
Nejsilnější rozšíření infekce je prostřednictvím vody a pohybem vzduchu, a vychází vždy od nemocných rostlin. Přenos spor nastává i oděvem personálu, substrátem, zbytky rostlin, nářadím. Přežívání spor na rostlinách a rostlinných zbytcích je i venku možné.

Během kultury: týdenní důkladné kontroly
Bílá rez chryzantémová (Puccinia horianum) se snadno pozná podle bílých až šedých 2-5 mm velkých kupiček na spodní straně listu a současně podle stejně velkých žlutých skvrn na jeho horní straně. Včasné rozpoznání choroby je prvotní pro účelnou a účinnou ochranu proti ní. Choroba probíhá za příznivých podmínek během 2-3 týdnů postupně třemi stadii:
1. stadium mokrých skvrn - slabé zesvětlení horní strany listu
2. stadium bílých skvrn - až 5 mm velké, zelenobílé skvrny
3. stadium rzivých kupiček (vřídků) - na spodní straně listu bílé, voskovité neštovicové vřídky, které list barví do hnědozelena a které jsou na povrchu špinavě bílé

Odstranit zdroje infekce a zabránit přenosu
Nákaza vychází většinou z napadených rostlin. První nosiče nákazy je nutné ještě před stadiem vřídků (3.) odstranit. Spory obsažené ve vřídcích se snadno přenesou pohybem vody, vzduchu, samotných rostlin. Je nutné též zabránit orosení listů (kondenzace, zálivka) delšímu než 2 hodiny.. Nebezpečí infekce snižují: správné nastavení topení a větrání skleníku, sledování teploty rosného bodu, používat vlhkosti prostupné zatemňovací materiály, větší rozestup rostlin, pohyb vzduchu, technologie s omezeným výparem apod.

Cílené nasazení přípravků ochrany rostlin
Fungicidy by měly aplikovat v době zvýšeného nebezpečí infekce preventivně minimálně v intervalu 7-10 dní. Přitom je nutné dbát na úplné pokrytí spodní strany listů přípravkem. Sledujte aktuální registr povolených přípravků SRS, uvedené přípravky vychází z reality k 1.1.2005.

Preventivní přípravky


kurativní přípravky


Dithane M45

0,2%

Folicur

0,75-0,1%

Polyram WG

0,2%

Systane 20 EW

0,1%*

Baycor skleník

0,15%

Caramba

0,1-0,15%**

Baycor venku

0,2%

Bavistin

0,1%

Amistar

=< 0,1%

Discus

0,1%

Směsi s insekticidy jsou možné. * opakovat 2x po 5 dnech **má retardační účinkyŽádné komentáře
 
Děkujeme že jste navštívili naší stránku. Thank you.